eMessage:
Water Bottles Airport Drug Smuggling Warning

eRumor made by – Social Media and Internet

Confirmation by Ayupp.com – Can be True, Stay Alert

More Samples – 

The airport custom staff reminded all passengers or anybody NOT TO HOLD any items for others. Even if an elderly ask you to hold for a second. Tell he or she to put it on the floor. 
The trafficking of cocaine in Singapore, Malaysia, Dubai is a Death sentence. After viewing the video, you will understand WHY. Always be alert!

Ở sân bay, ĐỪNG BAO GIỜ cầm giùm chai nước hay bất cứ thứ gì cho ai, dù là trong vài giây. Đây là lời cảnh báo của một nhân viên làm việc tại sân bay. Nếu bạn mua một chai nước ở sân bay, hãy kiểm tra nó cho kỹ trước khi lấy. Coi chừng nhận phải chai nước giả. HÃY CẨN TRỌNG!!! Tại sân bay hay bất cứ nơi nào gần với dịch vụ hải quan, đừng bao giờ giúp người ta cầm chai nước hay vật gì khác, cho dù đó là người già hay phụ nữ mang thai. Bởi B

About The Author

Chetan Sharma is an Indian fact-checker and news writer, writing news for Ayupp since 2014.

You Might Be Interested In

Latest On Ayupp.com