Ayupp Fact Check Ayupp Fact Check

Ad - Article Continues below

Viral Message: *Manohar Parrikar स्वादुपिंडाच्या कॅन्सर ने admitted in USA त्याचे हे शब्द ...Political क्षेत्रात मी उत्तुुंग यशाची शिखरं गाठली....** इतरांच्या दृष्टीकोनातून माझं आयुष्य आणि यश हे समानार्थी शब्दही झाले....*

eMessage on – Social media and internet

Fact Check by Ayupp Fake

Viral message example-   

*Manohar Parrikar स्वादुपिंडाच्या कॅन्सर ने
admitted in USA त्याचे हे शब्द ...
Scroll to Top