Brief Outline: A video of the women, who spoke to Rahul Gandhi in plane last week, expressing her distraught in Kashmir, now viral in wrong narrative.

Facts Check: Fake / False

Viral News on Social media:

Kashmir people in flight to Rahul:
Modi is doing good for us. Why do you want to visit Kashmir and trouble us. Please go back.!

"ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಿದೆ , ನೀನ್ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ , ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಕಾಂಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು .

ನೀವು ದೇಶ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬ ಕಾಂಗಿ , ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ 

ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ 

ಜೈ ಜೈ ಜೈ

About The Author

Isabella is an Indian fact-checker and news writer, writing news for Ayupp since 2014.

You Might Be Interested In

Latest On Ayupp.com